SSN ČR

podporuje nezbytnost provedení reformy zdravotnictví v České republice. Současná pravidla v českém zdravotnictví je nutné přizpůsobit trendům vyspělých evropských zemí, mezi které chceme a musíme patřit.