O nás

Sdružení Soukromých nemocnic České republiky (dále SSN ČR) je samostatnou právnickou osobou. Bylo založeno přijetím zakladatelské smlouvy dne 17.6.1996.
Sdružuje nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči nebo jednodenní péči , jejichž zřízovatelem jsou privátní subjekty.

Cílem SSN ČR je hájit zájmy členů, především jejich rovnoprávné postavení na českém trhu poskytovatelů zdravotnické péče.

Aktivně se účastní legislativně právního procesu, upravujícího postavení nestátních zdravotnických zařízení.

Chrání společné zájmy svých členů a v případě potřeby o nich jedná s příslušnými orgány státní správy, územní samosprávy, zdravotními pojišťovnami a dalšími právnickými a fyzickými osobami.

Orgány SSN ČR:

  • Shromáždění členů sdružení
  • Rada sdružení
  • Dozorčí rada sdružení

Rada SSN ČR:

Rada sdružení je statutárním a výkonným orgánem sdružení.

Aktuální stanovy spolku naleznete zde…