Sdružení soukromých nemocnic se rozšířilo o deset nových členů, má jich již přes 30
Praha – Sdružení soukromých nemocnic ČR, které je největší platformou pro soukromé poskytovatele zdravotní péče v ČR, se rozrostlo o deset nových členů. Celkem jich má přes 30. Mezi nimi jsou nejvýznamnější privátní vlastníci a provozovatelé jako VAMED MEDITERRA, skupina AGEL, Penta Hospitals CZ nebo PRIVAMED. Jsou zde nemocnice v Mělníku, Neratovicích, Novém Jičíně, Třinci, Ostrově, Plzni a další.


Sdružení zastupuje nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou akutní, následnou nebo jednodenní péči a jejichž zřizovatelem jsou privátní subjekty. Rozšířením a posílením členské základny chce sdružení zintenzivnit své působení a posílit chce i komunikaci směrem k odborné, ale také laické veřejnosti. První krokem k otevřené komunikaci je spuštění nových webových stránek sdružení: http://www.ssncr.cz. Kromě základních informací zde bude sdružení zveřejňovat aktuality a témata, která se českého zdravotnictví dotýkají z mnoha úhlů pohledu.

 

Sdružení se mimo jiné dlouhodobě zasazuje o vytvoření rovných podmínek pro působení soukromých nemocnic vedle státních, krajských a městských zařízení. Ty jsou velmi často příjemci dotací od svých zřizovatelů, na které privátní subjekty nedosáhnou. Přitom jde o dotace z daní všech občanů.

 

„V současnosti jsou palčivým problémem pro privátní zdravotnický sektor zejména dotace z krajských rozpočtů, kde podmínky dotačních programů znevýhodňují soukromé nemocnice proti krajským zařízením. Oba druhy nemocnic přitom shodně poskytují občanům veřejnou službu v podobě solidárně hrazené péče. K některým dotacím, zejména strukturálním fondům, nemají soukromé nemocnice přístup vůbec a u jiných jsou zatíženy výrazně vyšší mírou povinného spolufinancování,“ říká předseda Sdružení soukromých nemocnic ČR Vladimír Drvota.

 

Sdružení chce rovněž prosadit úpravu systému úhrad od zdravotních pojišťoven, který je v současnosti nespravedlivý vůči menším nemocnicím, které tvoří velkou část členů sdružení. Zasazuje se mimo jiné o zařazení úhrad výkonů prováděných v režimu jednodenní chirurgie do systému DRG. Doposud úhrada této péče v ČR, byť je definována zákonem o zdravotních službách, není určena tzv. úhradovou vyhláškou a je ponechána na libovůli dosažení či nedosažení dohody mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými poskytovateli, což vede k výrazným rozdílům v úhradách.

„Za stálý problém považuji neschopnost a nevůli našich politiků domluvit se na dlouhodobé koncepci českého zdravotnictví. Tím konzervují současný systém, který však není odolný vůči vlivům jako stárnutí populace či recese naší ekonomiky, která dříve či později přijde,“ dodává Vladimír Drvota.

Podle nedávného výzkumu agentury STEM jsou soukromé nemocnice v porovnání s veřejnými nemocnicemi vnímány jako zařízení, která mohou poskytovat kvalitnější péči, efektivněji hospodařit a poskytovat méně prostoru pro korupční jednání.

 

 

Sdružení Soukromých nemocnic ČR bylo založeno 17. června 1996. Sdružuje nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči nebo jednodenní péči, jejichž zřízovatelem jsou privátní subjekty. Cílem SSN ČR je hájit zájmy členů, především jejich rovnoprávné postavení na českém trhu poskytovatelů zdravotnické péče. Více informací na webu http://www.ssncr.cz.