Seznam členů

Sdružení soukromých nemocnic České republiky, z.s.

Sídlo: Kotíkovská 927/19, 323 00 Plzeň
Právní forma: spolek
Účel: ochrana zájmů členů spolku v oblasti zdravotnictví
IČ: 640 95 878

Členské nemocnice sdružené v SSN ČR: