Úvod

SSN ČR je

Zájmové sdružení právnických osob, jehož hlavním cílem je prosazovat a chránit zájmy členů spolku v oblasti zdravotnictví.

Členství v SSN ČR

Nový členem spolku může být jakákoliv osoba či instituce, která:

  • provozuje nestátní zdravotnické zařízení poskytující lůžkovou péči nebo jednodenní péči na základě oprávnění podle příslušných právních předpisů
  • sdružuje zdravotnická zařízení podle platných právních předpisů
  • podá písemnou přihlášku Radě spolku a písemné prohlášení, že přijímá stanovy SSN ČR
  • o přistoupení nového člena do spolku rozhoduje Rada spolku

Seznam členů SSN ČR

Přihláška do SSN ČR